Medlemskap

Her finner du info det er kjekt å lese før du blir medlem hos oss.

Som spiller, utøver eller deltager på et av våre kurs – blir du også medlem i hovedforeningen STIF. Medlemskontingenten dere betaler ved innmelding, går til dette. Når du melder deg på et kurs, inn i en gruppe eller på et lag – er dette en undergruppe av hovedforeningen. All innmelding skjer gjennom appen Hoopit. Det er et medlemssystem med kobling til Norges Idrettsforbund, NIF – som er vår øverste «sjef».

Alt skjer i Hoopit

Hoopit er en app, men vi liker å se på den som en viktig del av laget vårt!
Det er her du melder deg på, og får tilgang til all nødvendig info om treninger og medlemskap.

Når du melder deg selv eller et barn på en aktivitet, oppretter du en bruker i Hoopit. Foresatte lager en bruker til seg selv, og legger til barnet/barna som skal melde seg på.

Appen kan lastes ned her før eller etter registrering. test

 

Gode grunner til å ha Hoopit-appen:

  • Her melder du deg på, og betaler for kurs og medlemskap i STIF.
  • Du går aldri glipp av viktige beskjeder – og kan skrive meldinger direkte til lagleder/trener.
  • Du får påminnelser om treninger og kalender med full oversikt.
  • Medlemsinformasjonen du legger inn i Hoopit kobles automatisk opp til NIF og MinIdrett. Den er trygg og vil aldri kunne misbrukes.

 

Trenger du hjelp til noe teknisk i Hoopit, er vår erfaring at de er helt rå på kundeservice! Hoopits chat-funksjon finner du her.

Medlemsfordel hos Sport1

Som medlem i STIF, har du og familien alltid rabatt på klubbtøy og minst 20% rabatt på mange andre varer når du handler hos Norges største Sport1-butikk på Revetal. I tillegg inviterer butikken 2 ganger i året til klubbuke, der du handle med 30% rabatt.

Og du: hver gang du handler, gir Sport1 et bidrag tilbake til klubben. Vinn – vinn!
Klubbkolleksjonen til STIF finner du her.

Flere gode rabattavtaler er underveis – vi oppdaterer!

Lisens og forsikring

Alle medlemmer under 13 år er forsikret gjennom NIF. Men fra fylte 13 år, er det krav om at alle betaler en lisensavgift til det særforbundet som tilhører den idretten man driver med.

Hvorfor er det viktig å betale lisens?

  • Når lisensen er betalt, er du forsikret på alle treninger og arrangementer du deltar på gjennom STIF.
  • Du har lov til å delta i konkurranser.
  • Kostnad til lisens varierer fra idrett til idrett. STIF-kontoret sørger for at de som trenger å løse lisens gjør det.

Forsikring
Her kan du lese om forsikringen: NIF - Barneidretts- og klubbforsikring
Ved uhell som skjer under trening, skal det alltid fylles ut et skadeskjema. Dette finner du her: Gjensidige idrettsforsikring

Gjør økonomien det vanskelig å delta?

I STIF er vi opptatt av å gjøre idrett og aktivitet tilgjengelig for alle. Vår målsetting er å ha med flest mulig, lengst mulig. Samtidig vet vi at det iblant kan være økonomiske grunner til at barn ikke fortsetter med idrett. Dette jobber vi aktivt for å unngå at skjer hos oss i STIF.

Drakter
I alle idretter der man trenger drakter, er det systemer for å kunne få låne av oss, eller betale en lav egenandel. Snakk med oss på STIF-kontoret hvis dette er noe vi kan hjelpe deg med.

Hjelp til å betale utgifter som treningsavgift og/eller lisens
Dette er viktig for oss! Det finnes flere støtteordninger som kan hjelpe medlemmer med å betale treningsavgift, lisenser, deltagelse i cuper, turneringer og andre arrangement i STIF sin regi:

Fritidskortet fra Sandefjord kommune/Friskus: Har du fritidskort fra kommunen koster det ingen ting å delta på treningene våre. Fritidskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2 –18 år i familier med svak økonomi. I 2024 har Sandefjord kommune 600 kort til utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. For å få tildelt Fritidskort må man først søke, og oppfylle visse krav. Hvordan du søker om Fritidskortet kan du lese om på Sandefjord Kommunes nettsider


STIF solidaritetsfond:
Hvis ikke du har fått tildelt fritidskort – har vii allikevel gode muligheter til å hjelpe.  Snakk med oss på STIFkontoret! Det stilles ikke krav til dokumentasjon. Det holder med litt informasjon om hva du trenger hjelp med. Det kan være treningsavgifter, kontingenter, treningstøy, deltagelser i cuper og turneringer, eller annet i vår regi.

Utmelding

Man er medlem i STIF så lenge man betaler medlemskontingent. Medlemskapet fornyes automatisk ved oppstart av nytt år, og det kommer betalingsforespørsel på kr 100,- eller 350,- (over/under 9 år). Ønsker du ikke å fortsette som medlem eller delta på flere treninger, må du selv velge utmelding i Hoopit. Der får du spørsmål om du vil avslutte aktiviteten og selve medlemskapet i klubben som gjelder ut året.

Husk likevel på at STIF tilbyr trivselsgaranti som gjelder for hele klubben, som betyr at hvis du vil bytte over til en annen idrett i løpet av en sesong kan du gjøre dette, uten at det koster deg noe.