Varsling av uønskede hendelser

STIF skal alltid være en trygg arena for alle våre medlemmer. Derfor er vi opptatt av å tidlig kunne avdekke det, hvis noe i klubben ikke er som det bør være.

Har du opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel du opplever som ubehagelig eller tenker at bryter med våre regler – er det viktig å si i fra om dette. I STIF tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Vi bruker Norges Idrettsforbunds tjeneste MittVarsel for å ta imot slike beskjeder. Dette er en trygg kanal, der medlemmer kan melde fra om hendelser, som også sikrer personvernet og riktig lagring av dokumenter og personopplysninger.

I STIF er det daglig leder Evy Kruse som mottar varsler sendt gjennom MittVarsel. Har du spørsmål om varslingssaker eller om du er usikker på om det du har opplevd faktisk er et varsel, kan du enten kontakte daglig leder direkte, eller snakke med rådgiverne i NIF. Du kan også lese mer om hvilke temaer det kan varsles om ved å Trykke her

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold – Trykk her
Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her
Ønsker du hjelp til å håndtere ett varsel – Trykk her